Корисна інформація дослідникам

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Перелік актуальних юридичних видань, що індексуються у SCOPUS

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (продовження)

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук