Про часопис

ISSN 2223-9995
Casopis NaUOA. Seria "Pravo"

Рік заснування: 2010
Засновник: Національний університет "Острозька академія"

Галузь науки: юридичні науки
УДК: 34+35

Періодичність: двічі на рік (вихід чергових номерів — червень та грудень)

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р., № 2-05/6

Перереєстровано в Переліку наукових фахових видань України наказом МОН №1021 від 07.10.2015 р.

Наказ МОН №1021 від 07.10.2015 р.

Анотація: У електронному науковому фаховому виданні публікуються наукові статті з актуальних питань держави і права, що можуть бути корисними для науковців, практиків, викладачів та студентів юридичних факультетів та вузів.

Адреса редакції: вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800
Телефони: (067) 380-12-32 (заст. гол. редактора), (03654) 2-39-30
E-mail: lawjournal@oa.edu.ua

Часопис на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського