№1(11)/2015


Балог Агнес
Доктор філософії, доцент
Кафедра кримінального права
Юридичний факультет
(Печський університет, Угорщина)

У статті представлено зміну санкцій у системі нового угорського Кримінального кодексу. Наводяться приклади для кращого розуміння питання.

   Зміни в системі санкцій у новому кримінальному кодексі, зокрема, щодо довічного ув’язнення (англ.)Будахазі Арпад
Dr., PhD,
Капітан поліції, старший лектор
Факультет правоохоронних органів
Національний університет державної служби
(Hungary)

Надійність і достовірність поліграфу залежить від кількох факторів: поліграфа, кімнати, де відбувається перевірка, поліграфолога, питань і предмету перевірки на поліграфі. Якщо умови не ідеальні, то це може призвести до зниження надійності. Дослідження в сенсі обґрунтованості пов’язане з певними ризиками і отримані дані не обов’язково відображають реальність.

   Достовірність поліграфа (англ.)Гергі-Хоргос Лівія
Доктор, асистент викладача
Національний університет державної служби
Факультет правоохоронних органів
(Угорщина)

У статті розглядається передісторія кримінального правосуддя, розвиток обвинувачення і його форм, найбільш поширених типів підтримання публічного обвинувачення з особливим акцентом на монополію обвинувачення прокурора через авторитет держави у кримінально-правових відносинах і принцип законності.

  Огляд історії розвитку прокуратури в процесі становлення ius puniendi державною монополією (англ.)Хорват Орсоля
Кандидат наук
Кафедра кримінально-процесуального права та криміналістики
Юридичний факультет
(Печський університет, Угорщина)

Криміналістика – як метод виявлення та попередження злочинності – це міждисциплінарна наука, яка використовує результати технічних розробок. У 21-му столітті завдання ефективного правозастосування передбачають застосування наукових розробок, тому всі методи і прикладні наукові результати мають важливе значення. У пропонованій статті відображено проблемні питання наукового пізнання, які впливають на результат кримінального судочинства. На даний час, є загальні очікування щодо правозастосовчих органів (слідчих, прокурорів, суддів), щоб вони розуміли сучасні методи криміналістики і мали загальні знання з досягнень природничих наук і могли ставити питання при необхідності. Проте, чи дійсно вони мають базові знання, і чи можуть правильно формулювати питання експертам, і найголовніше: чи розуміють вони відповідь? У цій статті проаналізовано загальні засади пізнання та застосування ідентифікації запахів в цьому контексті. Ціллю публікації є глибше пізнання цієї частини криміналістики, і презентація її ролі у судовій ідентифікації запаху людини як одного з біологічних доказів.

   Судова одорологія і пізнання у природничих науках (англ.)Нітрай Ендре 
Кандидат наук
Юридичний факультет
(Печський університет, Угорщина)

Робота слідчих органів та успішне розслідування (виконання слідчих завдань) дуже залежать від наявних даних.
Наше повсякденне життя не можна уявити без комп’ютера. Правоохоронні органи записують і реєструють дані, зібрані в процесі розслідування, наприклад, записи про особу у закладах охорони здоров’я або дані про рух коштів, зафіксованих банками.
У цьому дослідженні розглянуто цивільні та кримінальні реєстри розслідування, які допомагають визначити минулі події або осіб (винних), причетних до цього.

  Реєстр розслідування (англ.)Пілісі Фанні 
Кандидат наук
Кафедра кримінального права,
Юридичний факультет
(Печський університет, Угорщина)

Подано авторський проект про злочини, пов’язані зі службою. Метою роботи є розмежування зловживання владою і активної корупції серед публічних посадових осіб (коли це відбувається шляхом порушення своїх службових обов’язків). Автор зазначає про дилему правових питань, описує кримінальну поведінку, і описує неправомірну вигоду, що з’являється в результаті зловживання владою, а з іншого боку виступає як підкуп, отриманий для вчинення злочину, коли йдеться про корупцію державних чиновників – на прикладі деяких прецедентів.

  Розмежування зловживання владою та активної корупції серед публічних посадових осіб (англ.)Тот Девід 
Доктор, Лектор Печського університету, Юридичний факультет,
Кафедра кримінології та кримінального права, Угорщина

В роботі аналізується феномен тероризму з кримінологічних аспектів. Перша частина дослідження присвячена історичній складовій тероризму. Протягом всієї історії існує багато передвісників тероризму, наприклад, сикаріїв у давнину і Середньовічних вбивць. Під час Великої французької революції з’являється новий тип тероризму: державний тероризм. Термін «тероризм» у сучасному розумінні було введено в цей час. У 19 столітті терористичні групи з’явилися в Ірландії і Росії. У 20-му столітті сучасні терористичні групи формуються на Близькому Сході. У другій частині дослідження класифікуються види тероризму. Нові види тероризму з’являються в історії сучасносності такі як біотероризм, кібертероризм, ядерний тероризм, і наркотерроризма. Типологія тероризму може допомогти нам зрозуміти, більш чітко це соціальне явище. У дослідженні, зокрема, аналізуються нові види тероризму

  Історія та види тероризму (англ.)Варі Вінс 
Доктор юридичних наук, майор поліції
Національний університет державної служби
Департамент кримінального процесу
(Угорщина)

У дослідженні автор представив кореляції статистики кримінального розслідування та ефективності роботи органу карного розшуку в Угорщині. Коли вимірюється ефективність розслідування кримінальної справи, оцінюється робота такої складної системи, яка, в разі неправильного фундаментального припущення, загрожує її структурними і функціональними розладами. Статистистичні показники відображають результати «неправильного» дослідження ефективності, в результаті чого відбувається ентропія формальних та неформальних чинників організації. У дослідженні представлені пошукові методи і засоби вимірювання ефективності, що застосовувались у 80-х і 90-х роках, викладається система принципів, які повинні бути враховані при розробці вимірювання ефективності кримінального розслідування. Показано міжнародний досвід відповідної теми дослідження та модель «Вимірювання ефективності» на прикладі угорської поліції.

  Статистика та вимірювання ефективності розслідування злочинів (англ.)Батанов О. В.
Доктор юридичних наук, професор,
старший науковий співробітник
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)

Статтю присвячено дослідженню правового статусу місцевого самоврядування як основоположного інституту громадянського суспільства. Розглянуто сучасну теорію місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства, визначено його роль у забезпеченні стабільності конституційного ладу і розвитку конституціоналізму в Україні. Проаналізовано основні теорії самоврядування, запропоновано визначення місцевого самоврядування як однієї з основних форм народовладдя та конституційного засобу обмеження державної влади в умовах формування громадянського суспільства.

  Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: аксіологічні та онтологічні аспекти (укр.)Бонтлаб В. В.
Кандидат юридичних наук,
доцент Київського інституту Національного університету
«Одеська юридична академія»
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У статті проведено аналіз сучасного стану наукового дослідження міжнародних стандартів цивільного судочинства як наукової категорії, визначено ознаки поняття міжнародних стандартів судочинства, наведено їх класифікацію. Порівнюючи поняття міжнародних стандартів цивільного судочинства з поняттям міжнародних стандартів інших галузей права та суміжними поняттями в межах цивільного судочинства, автор дає власне визначення та наводить ознаки поняття міжнародних стандартів цивільного судочинства.

   Поняття та ознаки міжнародних стандартів цивільного судочинства в умовах сьогодення (англ.)Вишновецька С. В.
Доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права і процесу
(Юридичний інститут
Національного авіаційного університету)

У статті розглядаються проблеми правового регулювання дистанційної роботи як однієї з форм нестандартної зайнятості працівників. Розмежовуються поняття «дистанційна робота» і «надомна робота». Констатується, що в науці трудового права відсутня концепція розвитку дистанційної роботи як нестандартної форми зайнятості.

  До питання про проблеми правового регулювання дистанційної зайнятості працівників (укр.)Гонгало С. Й.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя
та кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)


Гайдук О. Г.
заступник начальника центру – начальник відділу
з техніко-криміналістичного забезпечення
ОВС області НДЕКЦ при УМВС України
в Рівненській області


Волчук Л. С.
експерт сектору № 5 відділу ТКЗ ОВС
НДЕКЦ при УМВС України у Рівненській області

У статті розглянуто питання сучасних можливостей неідентифікаційних досліджень при проведенні почеркознавчих експертиз. Проаналізовано наявні методики експертно-криміналістичного дослідження почерку, запропоновано можливі шляхи вирішення існуючих проблем діагностичних досліджень у судово-почеркознавчій експертизі.

  Неідентифікаційні дослідження у почерку: сучасний стан та перспективи розвитку (укр.)Грищук М. В.
кандидат політичних наук, доцент,
кафедра державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія«)

У статті досліджено нормативно-правове регулювання цивільного захисту на конституційному, законодавчому та нормативному рівні. Виявлено ряд проблем щодо недотримання конституційних та законодавчих норм та недостатній контроль за їх виконанням. Переконливо доведено відсутність цілеспрямованої роботи щодо дотримання цих норм на регіональному та місцевому рівні.

  Нормативно-правове регулювання цивільного захисту в Україні: реалії та перспективи (укр.)Данілін С. С.
начальник сектору комплексного дослідження транспортних засобів
НДЕКЦ при УМВС України
у Рівненській області


Гонгало С. Й.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя
та кримінально-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
(Національний університет «Острозька академія»)

Охарактеризовано мету, основні завдання,методологічні підходи та етапи проведення автотоварознавчої експертизи. Визначено вимоги до оформлення результатів дослідження.

  Загальна характеристика автотоварознавчої експертизи (укр.)Іванніков І. А.
Доктор юридичних наук, доктор політичних наук, професор,
професор кафедри теорії і історії держави і права
(Південний федеральний університет, Російська Федерація)

Автор аналізує розвиток державно-правових інститутів Російської імперії в другій половині XIX століття, досліджує політико-правові передумови їх становлення та змін.

  Держава і право Російської імперії в другій половині XIX століття (рос.)Колос М. І.
кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України,
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розкрито особливості виникнення і розвитку радянської кримінально-правової політики в Україні в період 1917-1922 рр. Автор розглядає умови поступового припинення дії українського кримінального права у ХVІІІ – ХІХ ст. і детально висвітлює послідовність протиправного, нелегітимного насадження на українських територіях агресивних політичних і кримінально-правових ідей російських комуністичних вождів та відповідного законодавства революційної Росії. Дослідник звертає увагу на руйнівний вплив класового підходу до вирішення кримінально-правових проблем в умовах функціонування диктатури пролетаріату.

  Особливості радянської кримінально-правової політики в Україні 1917-1922 років (укр.)Конашевич О. І.

У статті аналізується нова інформаційна технологія, яка отримала назву «блокчейн» (від англійського «blockchain») та можливості, які відкриваються при застосуванні цієї технології в електронному урядуванні та електронній демократії. Запропоновано, в яких сферах може бути застосована ця технологія і які саме переваги вона надасть, та як саме підвищить ефективність управління публічними справами.

  Використання Blockchain технології для розвитку електронної демократії та електронного урядування (англ.)Костюк В. Л.
заступник завідувача відділу
Апарату Верховної Ради України,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У цій статті розкриваються питання щодо сутності права на пенсійне забезпечення, виходячи із його соціальної, конституційно-правової природи. Підкреслено основоположну роль суспільства і держави у створенні належних умов для реалізації права на пенсійне забезпечення. Проаналізовано ключові проблеми сучасної моделі пенсійного забезпечення. Проведено системний аналіз положень норм Конституції України, правової доктрини пенсійного права, актів пенсійного законодавства. Визначено основоположні ознаки права та пенсійне забезпечення. Окреслено тенденції удосконалення права на пенсійне забезпечення. Обґрунтовано необхідність розробки проекту Пенсійного кодексу.

  Право на пенсійне забезпечення в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (укр.)Лук’янчиков Є. Д.
доктор юридичних наук, професор
(кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Національного технічного університету України «КПІ»)


Лук’янчиков Б. Є.
кандидат юридичних наук, доцент
(кафедра криміналістики та судової медицини
Національної академії внутрішніх справ)

Відповідно до КПК України (ст. 241) освідування є самостійною слідчою (розшуковою) дією. У порівнянні з КПК України 1960 р. розширене його завдання, що відповідає багаторічній практиці проведення даної слідчої дії. Освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого здійснюється для виявлення на їхньому тілі не тільки особливих прикмет, як було раніше, але і слідів кримінального правопорушення.
Звертається увага на те, що виявлення стану сп’яніння або інших властивостей і ознак особи, які потребують проведення відповідних досліджень КПК України не передбачає в процесі освідування. Простим спостереженням слідчий не може виявити у людини стан сп’яніння, оскільки звичайні ознаки такого стану: запах алкоголю, невпевнена хода, незв’язна мова, червоний колір обличчя і т. ін. – багатозначні і можуть бути характерними для інших станів людини: хвороби, що супроводжується прийомом ліків, втомленості, переляку та ін.
КПК України містить декілька новел, якими вносяться певні зміни в порядок його проведення. Фактичною підставою прийняття рішення про освідування слід розглядати наявність у слідчого достатніх зафіксованих у матеріалах провадження даних про те, що на тілі відповідної особи можуть бути виявлені сліди кримінального правопорушення або особливі прикмети. Правовою підставою освідування є постанова прокурора винесена за клопотанням слідчого (ч. 2 ст. 241 КПК). Це свідчить про створення додаткових гарантій захисту особистих прав людини, забезпечення її реальної тілесної недоторканності. Освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи має проводиться особами тієї ж статі. Тому дану слідчу (розшукову) дію необхідно доручити особі однієї статі з освідуванним (слідчому, працівнику оперативного підрозділу), яка проведе її за участю судово-медичного експерта або лікаря і складе про це протокол, як єдиний процесуальний документ, що передбачений чинним КПК для даної процесуальної дії.
На цій підставі вважаємо неприйнятною рекомендацію, щоб результати такого освідування заносилися до протоколу зі слів лікаря чи експерта. За такого підходу у протоколі відображатиметься те, що не було предметом безпосереднього сприйняття слідчого. Цим спотворюється сутність слідчих дій спрямованих на отримання інформації з матеріальних джерел шляхом безпосереднього сприйняття слідчим слідів злочину, їх дослідження і фіксації. Обґрунтовується пропозиція про вилучення із змісту даної статті положення про проведення освідування безпосередньо лікарем або судово-медичним експертом

  Правові та організаційні питання освідування (укр.)Мате І. Ж.
судово-інформатичний експерт
(Докторская школа Юридичного
факультету Университету Печа)

Після отримання цифрових доказів експерт передає докази співробітникам органів слідства, які аналізують, оцінюють і використовують їх у своїй роботі. Для аналізу цифрових доказів потрібно відповідні інформатичні знання, яких часто бракує у співробітників органів слідства. Судово-інформатичний експерт – це єдиний учасник кримінального процесу, який може допомогти і є компететний у цій ситуації. У цій статті аналізуються особливості співпраці судовоінформатичного експерта та органів слідства. Автором показані межі такої співпраці.

   Аналіз цифрових доказів (рос.)Мартинюк Р. С.
кандидат політичних наук, доцент,
кафедра державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія«)

У науковій статті встановлюється зміст терміну «суперпрезидентська республіка» . Сутність «суперпрезидентської республіки» з'ясовується у світлі аналізу явища суперпрезидентства ? складової досвіду державного будівництва у президенціалізованих республіках пострадянського простору. Аргументується неможливість виокремлення «суперпрезидентської республіки» як особливого типу республіканської форми правління із притаманним виключно йому набором юридичних ознак і власною логікою організації влади. Відтак, обґрунтовується наукова некоректність відповідного терміну.

  «Суперпрезидентська республіка» - форма правління? (укр.)Мельник В. П.
кандидат юридичних наук,
здобувач кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У цій науковій статті досліджуються основоположні питання конституційного права осіб з інвалідністю на соціальний захист. Наголошується на важливості цього права в новітніх умовах сьогодення у системі соціальних прав людини. Проаналізовано та досліджено конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист через призму його основоположних особливостей, розвитку доктринальних підходів та законодавства. Окреслено ключові теоретико-правові проблеми. Зроблено висновки та пропозиції.

  Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист: теоретико-правовий аспект (укр.)Мокрицька І. Я.
старший викладач кафедри
галузевих правових наук
факультету правничих наук
(Національний університет
«Києво-Могилянська академія»)

У статті, відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних стандартів, розглянуто науково-теоретичне обґрунтування доступності правосуддя, що є своєрідним «дороговказом» для забезпечення права на судовий захист у кримінальному процесі.

  Доступність правосуддя як шлях до забезпечення права на судовий захист у кримінальному процесі: науково-теоретичний аспект (укр.)Недошовенко А. О.
студент IV курсу юридичного факультету
спеціалізації «Цивільне право»
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка

У статті висвітлено елементи договору будівельного підряду. Було проведено аналіз чинного законодавства та проблем, які виникають при дослідженні елементів договору будівельного підряду. Стаття включає інформацію про суб’єкт, об’єкт та зміст договору будівельного підряду, а також дослідження проблем визначення елементів договору, які мають бути вирішені відповідно до цілей розвитку законодавства.

  Елементи договору будівельного підряду (укр.)Оверчук С. В.
кандидат юридичних наук, адвокат,
кафедра муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються питання організації та діяльності військових судів як складової військової юстиції. Робиться висновок про доцільність створення в Україні системи спеціалізованих військових судів, які б відповідали міжнародним стандартам з точки зору як організації, так і механізму здійснення правосуддя у збройних силах.

  Військові суди - необхідна складова військової юстиції в Україні (укр.)Панасюк С. В.
здобувач кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського
Національного університету «Острозька академія»

У цій науковій статті здійснюється науково-теоретичне дослідження сутності здійснення державного контролю органів прокуратури за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення. Автором наводяться основні ознаки здійснення такого контролю, аналізується його предмет та основні види. Аналізується необхідність функції загального нагляду за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення та її відсутність у сучасному національному законодавстві України.

  Державний нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення: проблеми та перспективи (укр.)Погорецька Н. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного права
(Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)

У статті розглядаються нормативно-правові та методологічні підходи щодо встановлення змісту норм іноземного права при регулюванні цивільних і господарських відносин у спорах фізичних та юридичних осіб в Україні.

  Проблемні питання встановлення змісту іноземного права (укр.)Попелюшко В. О.
доктор юридичних наук, професор
кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін,
(Національний університет «Острозька академія»)

В статті розглянуто причини виникнення та існування первісного суду у східних слов’ян як самосуду та саморозправи у вигляді кровавої (кровної) помсти як першої форми їх кримінального процесу. Показано, що вони основані на інстинкті мстивості, притаманному і тварині, і людині як «суспільній тварині». На вищій, родовій стадії розвитку людності самосуд у формі помсти в силу повторюваності його практики трансформувався в моральний, релігійний, правовий обов’язок, санкціонований правовим звичаєм, а пізніше й писаним правом. Він передував іншим судам – окремих осіб, общинним тощо, а з появою державності, й державним, і тривалий час конкурував з ними. Зі зміцненням державності його формально заборонили. Проте як виняток, оснований на прояві інстинкту мстивості, він мав місце завжди та має місце дотепер.

  Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов’ян (укр.)Шило О. Г.
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Повзик Є. В.
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри кримінального процесу
та оперативно-розшукової діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У роботі проаналізовано окремі питання забезпечення права на правову допомогу у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості, його суть та значення, запропоновано шляхи нормативного вдосконалення забезпечення такого права.

  Актуальні питання забезпечення права на правову допомогу у провадженні на підставі угоди про визнання винуватості (укр.)Шульга М. В.
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Ігнатенко І. В.
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті на підставі аналізу законодавства України досліджуються правові проблеми пов’язані з охороною земель у межах населених пунктів, обґрунтовуються пропозиції спрямовані на їх удосконалення.

  Деякі правові питання охорони земель у межах населених пунктів (укр.)Яцкевич І. І.
здобувач кафедри муніципального права
та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права ім. І. Малиновського,
Національний університет «Острозька академія»

У статті розкривається зміст та особливості окремих юридичних гарантій працівника у процесі виконання трудового договору як складова системи юридичних гарантій реалізації особою права на працю за національним законодавством. Звертається увага на новели правового регулювання виконання трудового договору, зокрема в частині гарантування права працю. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю.

  Окремі юридичні гарантії трудових прав працівника у процесі виконання трудового договору: науково-правовий аспект (укр.)

На початок сторінки