№2/2010


Гонгало С. Й. 
викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядається поняття судової техніко-криміналістичної експертизи документів, її предмет, об’єкти та методи, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку

  Сучасний стан судової техніко-криміналістичної експертизи документівКовальчук В. Б. 
кандидат політологічних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін,
декан правничого факультету
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави, і зокрема, зосереджується увага на одній з її функцій, а саме функції легітимації державної влади. Таку функцію конституція виконує, якщо її розглядати як установчий акт всього народу, прийняття якого стає можливим в результаті суспільного консенсусу та демократичної процедури

  Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державіКолос М. І. 
кандидат юридичних наук, доцент,
суддя Конституційного Суду України

Стаття присвячена питанням реалізації свободи в кримінальному процесі, її природи, меж, значенню правового регулювання свободи в кримінальному процесі

  Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесіКурганська О. В. 
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджуються особливості правового статусу рішень місцевих рад, які є основною юридичною формою реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування та є обов’язковими для виконання їх органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами території, де розташовані ці органи

  Особливості правового статусу актів представницьких органів місцевого самоврядуванняЛідовець Р. А. 
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджуються основні етапи становлення громадянського суспільства Великобританії, його основних інститутів, причин і умов, які цьому сприяли

  Становлення громадянського суспільства у ВеликобританіїМартинюк Р. С. 
кандидат політичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У науковій статті здійснено конституційно-правовий аналіз проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", внесеного 31 березня 2009 р. до Верховної Ради України для позачергового розгляду. Дослідник акцентує увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних із передбаченою Проектом формою правління та її ключовим компонентом ? системою стримувань і противаг

  Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 р.Нор В. Т. 
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

У статті досліджується категорія істини у кримінальному процесі, її співвідношення із завданнями кримінального судочинства, зміст, правове вираження, практичні аспекти її встановлення. Обґрунтовується висновок про наявність необхідної активності суду у встановленні істини за існуючої в кримінальному процесі України засади змагальності

  Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізаціяПопелюшко В. О. 
доктор юридичних наук, доцент,
завідуючий кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються питання системи органів розслідування за КПК Франції 1808 р., їх повноваження та особливості розслідування окремих категорій справ

  Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р.Сенчак І. І. 
викладач кафедри державно-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті розглядаються методи та принципи діяльності юридичних клінік в Україні. Визначається їхня важлива роль у формуванні правової культури молодих спеціалістів-правників, які брали участь у діяльності юридичних клінік протягом навчання у вищому навчальному закладі

  Вплив діяльності юридичних клінік на формування професійного рівня та правової культури молодих спеціалістівСтрельбіцька Л. Я. 
викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

В даній статті визначаються та дається загальна характеристика державних органів та громадських організацій, які здійснюють захист прав та законних інтересів засудженого при провадженні кримінального судочинства

  Механізм захисту прав та основних свобод засудженогоТихий В. П. 
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України

У статті аналізуються конституційні основи Кримінального кодексу України, їх зміст і значення

  Конституційні основи Кримінального кодексу УкраїниХомич Т. М. 
викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Острозька академія»)

У статті досліджується зміст поняття насильства в загальнонауковому та правовому аспектах, а також фізичного насильства як однієї із форм його вчинення в сім’ї. Розкриваються ознаки насильства, його особливості в сімейній сфері та основні форми прояву фізичного насильства в сім’ї

  Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’їШумило М. Є. 
доктор юридичних наук, професор, проректор
(Національна академія СБ України)

У статті досліджено принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві: поняття, правова природа, правове регулювання в Україні

  Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві
На початок сторінки